Các bạn có rất nhiều lựa chọn VPS trong tầm giá 5$. Vultr, Linode, Digital Ocean… nhưng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nhà cung cấp khác với chất lượng có thể nói là tốt nhất trong tầm giá 5$ Giới thiệu về…