Ứng dụng Spotify tự động mở mỗi khi Mac khởi động lại, khởi động hoặc người dùng đăng nhập vào Mac. Thật khó chịu khi ứng dụng Spotify cứ tự động mở lên mỗi khi bật máy hay login mới vào mac. Nếu bạn không muốn Spotify…