Rút gọn liên kết là công cụ rút gọn những liên kết ( URL ) dài và rối mắt trở thành những liên kết ngắn dễ đọc, dễ lưu nhớ, dễ chia sẻ để dẫn tới cùng một trang đích ( landing page ). Trang web…