RAM trên macbook có quan trọng không ? Theo kinh nghiệm dùng Mac của mình thì quên RAM là gì đi, đừng quan tâm chỉ số, bởi nếu quan tâm thì dù có 32Gb, 64Gb hay 128Gb thì cũng không bao giờ là “đủ”. Theo…