Apple đã thông báo rằng Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 và kéo dài đến ngày 9 tháng 6. WWDC 2023 diễn ra vào tháng 6 chủ yếu sẽ là một sự kiện trực…