Vào một ngày đẹp trời, mình đang tân hưởng cốc coffee còn đang bốc khói nghi ngút để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Và rồi bùng con mac của mình thông báo không thể mở file để chỉnh sửa với một lỗi…