Bạn đã bao giờ xóa một tin nhắn trên iPhone và quyết định muốn lấy lại tin nhắn đã xóa đó chưa? Nếu bạn đã xóa các tin nhắn mà bạn muốn truy xuất, bạn sẽ thấy các phiên bản iOS và iPadOS mới nhất giúp việc khôi…