Album ảnh được chia sẻ trên iCloud là một trong những tính năng tốt hơn dành cho người dùng muốn chia sẻ ảnh và video một cách riêng tư với các nhóm người mà không đưa chúng lên mạng xã hội. Bạn thậm chí có thể để…