Tình trạng đứt cáp quang biển trong thời gian gần đây xảy ra rất nhiều. Thật khó chịu khi nhìn màn hình Facebook cứ quay vòng vòng mà không load nổi một cái ảnh của bạn bè vừa gửi :(.  Nhất là trong giai đoạn…