MacOS cung cấp một cách cực kỳ đơn giản và nhanh chóng để chuyển đổi định dạng hình ảnh, trực tiếp từ Finder trên máy Mac. Nhờ tính năng Tác vụ nhanh tiện dụng, người dùng Mac có thể chuyển đổi bất kỳ hình ảnh…