Ứng dụng Spotify tự động mở mỗi khi Mac khởi động lại, khởi động hoặc người dùng đăng nhập vào Mac.
Thật khó chịu khi ứng dụng Spotify cứ tự động mở lên mỗi khi bật máy hay login mới vào mac. 
Nếu bạn không muốn Spotify tự động mở trên Mac và bạn đang chạy MacOS Ventura hoặc mới hơn thì đây là cách bạn chấm dứt việc này.

Cách dừng Spotify tự động mở mỗi khi Mac khởi động

Đây là cách ngăn Spotify mở mỗi khi bạn đăng nhập, khởi động lại hoặc khởi động máy Mac.

    1. Kéo xuống menu Spotify và chọn “Cài đặt”
    1. Cuộn xuống để tìm cài đặt “Khởi động và hành vi cửa sổ”
    1. Tìm “Tự động mở Spotify sau khi bạn đăng nhập vào máy tính” và chọn “Không”

Cách ngăn Spotify tự động mở khi khởi động, khởi động lại hoặc đăng nhập Mac

Khi tắt cài đặt này, bạn sẽ không còn thấy Spotify tự động mở khi khởi động, khởi động lại hoặc đăng nhập trên máy Mac.

Điều quan trọng là phải kiểm tra Cài đặt Spotify theo cách thủ công để ngăn chặn hành vi này, vì không giống như nhiều ứng dụng khác, Spotify có thể tự khởi chạy khi khởi động và đăng nhập ngay cả khi không tìm thấy ứng dụng này trong Mục đăng nhập.

Bạn cũng có thể xác nhận rằng Spotify không nằm trong Mục đăng nhập bằng cách đi tới Cài đặt hệ thống > Cài đặt chung > Mục đăng nhập > Mở khi đăng nhập và nếu Spotify có ở đó, hãy xóa nó. Tuy nhiên, như đã đề cập lúc trước, bạn có thể không thấy Spotify trong Mục đăng nhập nhưng vẫn thấy rằng Spotify tự động mở.

Điều này hướng đến MacOS Ventura 13 trở lên, tuy nhiên, cài đặt Spotify giống nhau trên mọi phiên bản hiện đại của ứng dụng Spotify, ngay cả khi ứng dụng đó đang chạy trên Monterey, Big Sur hoặc các phiên bản MacOS cũ hơn. Tuy nhiên, các Mục đăng nhập đã được di chuyển trong Cài đặt hệ thống MacOS Ventura giống như rất nhiều tùy chọn khác khi so sánh với các phiên bản MacOS trước đó và mục đó không còn nằm trong cài đặt Người dùng & Nhóm cho tài khoản người dùng mà hiện được chôn trong cài đặt ‘Chung’.