Gần đây nhiều ae hỏi câu hỏi liên quan tới lỗi “damaged and can’t be opened. You should move it to the Trash” hoặc “App can’t be opened because it is from an unidentified developer”. Một số thì do chưa tắt gatekeeper, một số tắt rồi nhưng mở vẫn lỗi.

Câu lệnh bá đạo xattr

Câu lệnh bá đạo nên biết

Câu lệnh bá đạo xattr trong macOS là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn quản lý các thuộc tính mở rộng trên tệp và thư mục. Thuộc tính mở rộng là siêu dữ liệu có thể được đính kèm vào tệp và thư mục để cung cấp thông tin bổ sung về chúng. Siêu dữ liệu này có thể bao gồm những thứ như quyền truy cập tệp, dấu thời gian và thông tin khác không được lưu trữ trong dữ liệu chính của tệp.

Lệnh xattr được sử dụng để đọc, ghi hoặc xóa các thuộc tính mở rộng này khỏi tệp và thư mục. Nó đặc biệt hữu ích để quản lý các thuộc tính không thể truy cập thông qua API hệ thống tệp thông thường.

Lệnh này mình có còm hỗ trợ ae rất nhiều rồi, nhưng có vẻ nhiều ae vẫn chưa biết nên nay post thành bài riêng. Với lệnh này thậm chí ae có thể chạy app tải ở Maclife (hoặc nơi khác) mà không cần tắt Gatekeeper hoặc SIP. Cụ thể
  • Sau khi đã kéo App vào Application để cài như bình thường
  • Mở terminal gõ lệnh sau:

 

xattr -cr [Kéo file cần chạy vào và Enter]

Anh em nào kĩ tính không muốn tắt Gatekeeper, không muốn tắt SIP có thể áp dụng lệnh này, chỉ cần chạy 1 lần đầu tiên duy nhất, lần sau thì ko cần (trừ một vãi phần mềm nhà sx yêu cầu buộc tắt SIP thì ko tính]. Ai đọc mà không hiểu rõ thì có thể xem video bên dưới