Trang Contact/ Liên hệ là một trong những trang không thể thiếu trên website và blog hiện nay. Có rất nhiều cách tạo dựng trang liên hệ. Đa phần sẽ sử dụng plugin Contact Form 7

Sử dụng Contact Form 7

Hầu hết tất cả các bạn khi sử dụng Contact Form v7 đều tìm kiếm giải pháp chống flood và spam attack. Đó là điều cần thiết đối với website của bạn.
Rất may Contact Form 7 đã có sẵn chức năng này. Plugin này sử dụng dịch vụ Google reCaptcha được cung cấp từ phía Google để hạn chế tình trạng spam và flood form contact của bạn.

Với các bản trước của contact form 7 khi sử dụng phiên bản google recaptcha v2 thì việc chèn phần checkbox của google recaptcha là một điều dễ dàng và thẩm mỹ. Nhưng với phiên bản hiện tại. Việc sử dụng Contact Form 7 đã nâng cấp lên phiên bản Google recaptcha v3. Điều này có nghĩa là trang contact của bạn sẽ không còn một form-checkbox như bình thường. thay vào đó hệ thống Google reCaptcha sẽ hiển thị một badge icon phía bên dưới tay phải màn hình của website. Điều nay gây ra việc chiếm diện tích và thẩm mỹ của website.

Google reCaptcha v3
Google reCaptcha v3

Ẩn badge icon reCaptcha hiển thị tại các trang trên website

Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào mục CUSTOM CSS của theme bạn đang sử dụng :

body:not(.page-id-XX) .grecaptcha-badge {
	display: none;
}

Trong đó .page-id-XX. bạn cần sửa lại cho phù hợp với website của bạn. Đối với XX bạn cần thay bằng số ID của trang bạn muốn hiển thị. Ở đây là trang Contact – Liên hệ mà bạn muốn sử dụng

Trả lời