Finder trên macOS là trình duyệt file trên macOS là cổng kết nối bạn với hàng loạt file và thư mục trong macOS. Cũng giống như trên Windows có Explorer thì macOS chúng ta có Finder. Trình duyệt file cơ bản và bá đạo nhất…