Subscribe Now
Trending News
Chuyên mục

Latest posts

Cuộc sống

Video đầu tay về STOP MOTION 

STOP MOTION  là một kỹ thuật làm phim hoạt hình trong đó các đối tượng được thao tác vật lý theo từng bước nhỏ giữa các khung hình được chụp riêng lẻ để chúng có vẻ thể hiện chuyển động độc lập hoặc thay đổi…